Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp 3 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 08:02:48

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối 2.3 hoặc 6
Thông tin: 1 phụ huynh+ 1 hs
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp 3 Nguyễn Thái Bình Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: