Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp Lá Phường 04, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 20:11:11

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (từ 17h đến 20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp Lá 04 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: