Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Lớp Lá Phường 16, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 19:16:52

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp T234567 (học ban ngày sáng-chiều)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Phí 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 16, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ Lớp Lá 16 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: