Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Phường 04, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 22:54:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,6 (sáng 9h->14h)
Thông tin: Học viên nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ 04 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: