Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Rèn Chữ Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 21:14:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Rèn Chữ,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T347 (8h-21h)
Thông tin: học viên nữ, cần luyện chữ thanh đậm
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Rèn Chữ 14 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: