Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 02:29:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2357,cn (sau 17h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Nhị Bình Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: