Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 01:24:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T26 (18h019h30)
Thông tin: Học sinh Nữ, Chuyên Trần Đại Nghĩa
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Tăng Nhơn Phú A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: