Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Lớp 12 Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 21:31:12

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4 (sáng 8h-10h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Lớp 12 13 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: