Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Lớp 12 Phường 14, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 00:57:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7CN(9h-11h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Lớp 12 14 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: