Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Lớp 12 Phường Tân Phú, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 08:53:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường gò vấp
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Phú, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Lớp 12 Tân Phú Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: