Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sinh Lớp 12 Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 00:28:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Sinh,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,6 (từ 17h30, 18h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần Đại Nghĩa
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, ưu tiên nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sinh Lớp 12 Tân Qúy Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: