Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sử Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường 02, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 16:08:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Sử,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,4,6,7,CN (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường THPT Gò Vấp
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sử Lớp 12 Ôn Thi Đại Học 02 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: