Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Sử Lớp 7 Lớp 10 Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 04:18:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Sử,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 10,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3 (chọn từ 19h đến 21h)
Thông tin: 2 học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Sử Lớp 7 Lớp 10 Bình Trưng Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: