Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tâm Lý Lớp 7 Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 16:50:58

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tâm Lý,
Lớp dạy: Lớp 7, Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/buổi, 250k/ buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp từ 17h30 trở đi
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tâm Lý Lớp 7 12 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: