Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Thanh Nhạc Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 12:02:04

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Thanh Nhạc,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 160phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Thanh Nhạc Phước Thạnh Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: