Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng anh cho người Hàn Quốc Phường 14, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 10:14:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng anh cho người Hàn Quốc,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp 7h30
Thông tin: Học viên nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Học viên chỉ biết tiếng hàn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng anh cho người Hàn Quốc 14 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: