Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Đức Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 09:23:44

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Đức,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: thứ 7,cn (2h->4h chiều)
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ, giao tiếp tiếng đức giỏi
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Đức 15 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: