Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hàn Lớp Lá Phường 08, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 04:14:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hàn,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (từ 17h đến 20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hàn Lớp Lá 08 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: