Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hàn Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/06/2021 02:26:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hàn,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối sắp xếp từ 18h
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hàn 14 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: