Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hàn Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 08:05:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hàn,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều t3+t5 từ 14h->15h30
Thông tin: hv nữ, 26t
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hàn Phước Long A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: