Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hàn Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 11:19:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hàn,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (chọn từ 17h đến 19h)
Thông tin: sinh viên, luyện topik 2 để ra trường
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hàn Tân Thới Hoà Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: