Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hàn Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 04:41:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hàn,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (18h -19h30)
Thông tin: học viên nữ 23t
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hàn Thạnh Lộc Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: