Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 22:02:52

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, 280k/1buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: chiều CN (từ 13h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, có biết sơ sơ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Bình Chánh Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: