Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 08:47:43

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (13h-14h30)
Thông tin: học viên nữ, biết cơ bản
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Hưng Long Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: