Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 09:20:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Lê Minh Xuân Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: