Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 13:30:47

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: Sáng CN (8h hoặc 8h30)
Thông tin: học viên nam, 19tuổi, biết sơ sơ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Nhơn Đức Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: