Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 07:12:23

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t2-4-6
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Nhơn Đức Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: