Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 15:55:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sáng T2->6 (rãnh 9h->11h)
Thông tin: hv nam, 36t, biết sơ sơ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, gốc hoa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Nhuận Đức Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: