Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 23:11:28

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (11h-12h30)
Thông tin: 2 học viên nữ, 30 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Phong Phú Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: