Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 09:40:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối sắp xếp, hoặc T7, CN (3h-5h)
Thông tin: 2 học viên (19t + 12t), học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Phước Hiệp Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: