Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 03:05:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Trưa T246 (11h- 13h)
Thông tin: học viên nữ 30tuổi, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Tân Kiên Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: