Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 22:42:06

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 500.000đ/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sáng T7 or Chiều T6
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Tân Quý Tây Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: