Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 21:05:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (8h-9h30)
Thông tin: học viên nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Tân Thạnh Tây Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: