Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 17:27:46

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (13h30-15h)
Thông tin: 2 học viên 16t và 33t
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Thái Mỹ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: