Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 18:32:26

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, SV 1.400.000/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng hoặc chiều T3-5
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Trung An Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: