Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Lớp 1 Lớp 6 Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 08:01:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 6,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp T23467,CN
Thông tin: 2 học sinh học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Lớp 1 Lớp 6 Tân Thạnh Tây Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: