Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Lớp 10 Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/04/2021 03:41:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với phụ huynh T6,7,CN (ưu tiên buổi chiều)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Lớp 10 Long Thới Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: