Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Lớp 3 Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/05/2021 00:29:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với bé
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Lớp 3 Hiệp Tân Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: