Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Lớp 4 Lớp 6 Lớp 7 Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 04:27:53

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 6, Lớp 7,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN ( sắp xếp)
Thông tin: 3 học sinh lớp 4, lớp 6, lớp 7
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Lớp 4 Lớp 6 Lớp 7 Tân Thông Hội Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: