Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Lớp 5 Phường 09, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 05:17:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (Sắp xếp với học sinh)
Thông tin: 2 Học sinh lớp 5
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Lớp 5 09 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: