Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Lớp Lá Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 22:16:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6 (sau 7h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa Lớp Lá Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: