Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 01, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 12:24:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,6 (18h-19h30) hoặc T7,CN (9h-10h30)
Thông tin: học sinh lớp 4, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 01 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: