Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 02, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 18:00:38

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (12h30-14h)
Thông tin: học viên nữ, học từ đầu, khoảng 33 tuổi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 02 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: