Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 02, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 10:36:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 (sau 17h trở đi)
Thông tin: 2 học viên, học tiêng Phồn thể
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 02 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: