Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 02, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 09:34:03

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-19h30)
Thông tin: học viên nam, 22 tuổi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 02 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: