Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 03, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 19:32:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (Từ 17h-19h)
Thông tin: Học viên nữ, 17t
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 03 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: