Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 04, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 00:18:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều sắp xếp (15h -17h)
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 04 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: