Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 05, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 01:06:41

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều sắp xếp (chọn từ 14h – 16h)
Thông tin: học viên nữ, 32tuổi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 05 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: