Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 05, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/06/2021 03:39:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: Sắp xếp
Thời gian: Sắp xếp càng nhiều buổi càng tốt
Thông tin: học viên nữ, 18 tuổi, học cấp tốc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Phí 500k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 05 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: