Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Hoa Phường 06, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 19:24:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Hoa,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T3,5 (19h-20h)
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Hoa 06 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: